AKVA group tester nå sammen med Plasto og Oceanize bruk av resirkulert plast fra utrangerte merder som råstoff inn i nye oppdrettsmerder. Målet er å skape verdens første resirkulerte havbruksmerd. 

I forrige uke startet oppdrettsselskapet Nova Sea å samle utrangerte plastmerder på land slik at Oceanize denne uka kan komme med sitt utstyr for å kappe merdene opp og frakte de til Rørvik. Der skal merdene granuleres i granuleringsanlegget til Oceanize, for så å sendes til Plasto og Helgeland Plast for produksjon av deler til ny merd.

- Dette er er pionerarbeid innen bærekraft. Nova Sea bidrar med råstoff inn i prosjektet, og Handelens miljøfond støtter prosjektet som har til hensikt å øke bruken av resirkulerte plastressurser, sier leder for prosjektet Dag Ove Antonsen i AKVA group.

Dag Ove Antonsen i AKVA group.
Dag Ove Antonsen i AKVA group. 

På grunn av krav til materialkvalitet som reguleres av en teknisk standard (NS 9415 (2009)) benyttes hovedsakelig jomfruelig plast i bærende konstruksjoner i merdene. Prosjektet vil utfordre standarden, ikke ved å endre kravene, men ved å bevise at resirkulert plast fra et utrangert havbruksanlegg har kvalitetene til å imøtekomme kravene.

Photo: Stian Amble
Foto: Stian Amble.

AKVA group har allerede tatt i bruk resirkulert plast i gangbanene på merden, men dette prosjektet vil kunne gjøre det mulig å produsere hele merden basert på resirkulert plast fra utrangerte merder.

Årlig genereres inntil 12 000 tonn plastavfall fra havbruksnæringen, og plastressursene går til gjenbruk eller samles inn og blir resirkulert. Potensiell klimabesparelse ved en nasjonal håndtering av plastavfallet er opptil 50 millioner kilo CO2 ved å hindre blant annet forbrenning og eksport av ressursene.

- Merder er i dag ikke et stort forsøplingsproblem, men det finnes et stort potensial i å benytte plasten i nye merder. Her vil vi oppnå korte, nasjonale verdikjeder da prosjektdeltakerne alle er etablerte i Norge. Det er i så måte helt optimalt å få tilgang til utrangerte merder som vi kan bruke inn i prosjektet, sier Dag Ove Antonsen.