Kvarøy Smolt har valgt AKVA group Land Based Norway på Sømna, som leverandør i forbindelse med den videre oppgraderingen av sitt settefiskanlegg lokalisert i Mo Industripark, Mo i Rana. Leveransen omfatter blant annet 10 fiskekar, innløps- og utløpssystemer og CO-lufting. 

hovedbilde_16_9

– Vi har valgt å satse på lokale leverandører i forbindelse med utbygging og de har vist seg å være både profesjonelle og konkurransedyktige, sier daglig leder John Morten Abelsen i Kvarøy Smolt.

john_morten_abelden_profilbilde

Daglig leder John Morgen Abelsenes i Kvarøy Smolt.

 

Daglig leder Arnt-Magne Vollan i AKVA group Land Based Norway forteller at han tror noe av suksessen for prosjektet så langt har vært det gode samarbeidet som har vært mellom de lokale aktørene.  

 

Oppgraderingen av settefiskanlegget startet i 2021 og det har tidvis vært svært mange aktører i sving samtidig.  

 

profilbilde_kvadrat_arnt_magne_vollan

Daglig leder Arnt-Magne Vollan i AKVA group Land Based Norway.

 

Vi har hatt et kjempegodt samarbeid med Kvarøy i forbindelse med den pågående oppgraderingen og ombyggingen som er gjort på settefiskanlegget, og vi ser frem til å fortsette det et godt stykke inn i 2023, sier Vollan.

 

200 millioner i investeringer 


Prosjektet er en videre oppgradering av settefiskanlegg til Kvarøy Smolt i Mo Industripark. Når dette trinnet er gjennomført, vil hele det 35 år gamle anlegget være nyoppusset og topp moderne. Kvarøy Smolt vil med de siste oppgraderingene passere 200 millioner i investeringer på settefiskanlegget de siste årene. Oppstart for AKVA group er planlagt mot slutten av året, med ca. et halvt års installasjonstid. 

 

– Vi er svært fornøyde med å bli valgt som leverandør, og ser det som en tillitserklæring når Kvarøy Smolt velger å forlenge det gode samarbeidet vårt, sier Vollan. 

Kvarøy Smolt har en konsesjon på 5,5 millioner smolt, og har søkt om å utvide denne til 8,5. Anlegget vil etter de siste oppgraderingene være dimensjonert for å håndtere denne økningen.