AKVA group er begeistret for å offisielt kunngjøre sitt partnerskap med Inseanergy som er leverandør av flytende solcelleteknologi. Dette markerer et betydelig skritt mot å kunne elektrifisere den chilenske akvakulturindustrien, som ikke har tilgang på landstrøm slik vi har i Norge.

Samarbeidet er innstilt på å transformere praksiser for lavutslippsoppdrett i regionen ved å kombinere ulike teknologier som solenergi, hybridbatteri-systemer og vannforing, hvor disse igjen styres av en avansert software.

Christian Gerardo Schäfer Oyanedel_photo_AKVA_group
Christian Gerardo Schäfer Oyanedel. Foto: AKVA group.

- Dette er bra for miljøet og stemmer perfekt overens med industriens skifte mot bærekraft. Chiles solenergipotensial er spesielt lovende for akvakulturindustrien, og vi er spente på å utforske dette videre, sier Christian Gerardo Schäfer Oyanedel– daglig leder i AKVA group Chile.

Ved å samarbeide med Inseanergy og Kvernaland Energi, har AKVA group stor tro på den transformative kraften av teknologier for lavutslipp og dyp drift. Initiativet tar sikte på presisjonsoppdrett med minimale utslipp, ved å inkorporere avanserte hybridbatterisystemer, solkraftverk, programvare og kontrollsystemer skreddersydd for å møte de utfordrende kravene til bærekraftig akvakultur.

Partnerskapet fokuserer på å erstatte fossile brensler med solenergi, noe som reduserer energiforbruket fra fossile brensler. Dette representerer ikke bare et sprang mot miljøstyring, men åpner også opp nye muligheter for steder som tidligere ble ansett som utfordrende på grunn av avhengighet av gassbeholdere eller diesel, og reduserer dermed det fossile fotavtrykket betydelig.

- Bærekraft er en del av AKVA groups kultur og DNA. Det er en del av løsningene og produktene vi selger og kjøper, samt drivkrafent bak innovasjon. Målet er å oppnå bedre kostnadseffektive og bærekraftige operasjoner. Dette er et system for produksjon av flytende solenergi som genererer 100 % utslippsfri grønn energi. Solkraftverket vil fungere som en "flytende generator" som kan produsere så mye som 290 pKwh. I kombinasjon med en batteripakke og vannforsyning, kan vi redusere driftstiden for dieselgeneratoren med opptil 90 % på et typisk fiskeoppdrett, sier Schäfer Oyanedel.