AKVA group har en viktig stemme i akvakulturindustrien og deltar ofte som foredragsholdere på konferanser. I november er AKVA group til stede på AquaNext i Stavanger og Teknologi- og servicekonferansen i Trondheim.
 

8. og 9. november holder CEO Knut Nesse i AKVA group foredrag om utvikling, muligheter og flaskehalser på AquaNext i Stavanger. Her møtes flere teknologi- og havbruksaktører som skal snakke om innovasjon og utvikling. Konferansen arrangeres av Blue Planet, DnB, Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster.

AKVA group management
CEO Knut Nesse i AKVA group.

17. november er Økland på plass i Trondheim på Teknologi- og servicekonferansen. Dagen blir fylt med foredrag og debatter. Økland forteller om hvordan leverandørene blir påvirket av pandemi og krig i Europa og er med i debatten om Norge kan beholde ledertrøya innen havbruksteknologi. Konferansen er i samarbeid mellom Sjømat Norge og NCE Aquatech Cluster.

AKVA group ansatt
Group Director of Communications and ESG, Ståle Økland i AKVA group.

- Dette er to store og viktige konferanser, som tar for seg aktuelle temaer innen akvakulturindustrien. AKVA group er stolte av å være en del av dette, forteller Group Director of Communications and ESG, Ståle Økland i AKVA group.

Se programmet her.