Et samarbeidsprosjekt mellom AKVA group Egersund Net, Nofir, Aquafil, Grieg Seafood, og Hampidjan, er nominert til Aquaculture Awards i kategorien for samarbeid i Skottland.

Prosjektet fokuserer på utviklingen av sirkulære oppdrettsnøter ved bruk av resirkulert nylon fra kasserte oppdrettsnøter og andre nylonprodukter. Prisen vil bli tildelt 15. mai.

I prosjektet har Karen Kvalheim i AKVA group Egersund Net ansvaret for å produsere notlin fra regenerert nylon. Dette inkluderer testing av notlinets egenskaper som bruddstyrke, elastisitet, og slitestyrke for å sikre at de ferdige notposene møter de nødvendige kravene for bruk i havbruk.

AKVA groupKaren Kvalheim i AKVA group Egersund Net.

Samarbeidet mellom de involverte partene er avgjørende for å realisere målet om sirkulære notposer. Prosjektet, som offisielt startet 1. juni 2023, er planlagt å fortsette til juni 2025 og mottar støtte fra Handelens Miljøfond.

Deltakerne i prosjektet bringer sammen en bred kompetanse innenfor teknologi, gjenvinning og havbruk. AKVA group er kjent for sine teknologiløsninger til akvakultur, mens Nofir fokuserer på innsamling av utrangert fiskeutstyr. Aquafil spesialiserer seg på gjenvinning og produksjon av syntetiske fibre, Grieg Seafood på laks, og Hampidjan på fiskeredskaper og tauverk. Gjennom dette samarbeidet tar prosjektet sikte på å redusere klimagassutslipp og oppfylle kravene til mer bærekraftige løsninger i oppdrettsindustrien, i tråd med EUs plastdirektiv.

Nominasjonen til Aquaculture Awards anerkjenner prosjektets bidrag til innovasjon og bærekraft i havbruksindustrien, med fokus på å skape levedyktige løsninger for fremtiden.