Oppdrettsnæringen møtes med stadig nye forventninger til dokumentasjon av klima- og og miljøpåvirkninger. AKVA group har satt seg i førersetet for å møte disse forventningene. Nå vet de at en not slipper ut cirka 25 tonn CO2 i løpet av sitt liv.

Utstyrsleverandøren har regnet på hvilket miljømessig fotavtrykk en standard oppdrettsnot har. Den første miljødeklarasjonen, en såkalt EPD (Environmental Product Declaration - EPD) er nettopp publisert.

Trude Olafsen, bærekraftsansvarlig i AKVA group, har sammen med Karen Kvalheim i AKVA group Egersund Net vært sentral i arbeidet med å utvikle EPDen. Hun er opptatt av hva som venter næringen.

- Vi som næring må i enda større grad evne å dokumentere vår klima- og miljøpåvirkning både for å møte et stadig økende informasjonsbehov og ikke minst for å møte nye EU krav. EPDer vil på sikt profesjonalisere bransjen og bidra til at både leverandører og kunder gjør miljøvennlige valg, sier Olafsen.

Der er viktig å ha felles kjørelinjer i bransjen når man utvikler miljødeklarasjoner, og i regi av Sjømat Norge har AKVA group samarbeidet tett med andre leverandører og oppdrettsselskaper for å utvikle regler, retningslinjer og metoder for hvordan EPDer for et sjøbasert oppdrettsanlegg skal lages. Disse reglene ble publisert på EPD Norge sin hjemmeside tilbake i 2022. Sjømat Norge har også ved hjelp av et rådgivningsselskap utviklet en EPD-generator som blant annet AKVA group har vært med å teste, og som gjør det enklere for alle leverandører i næringen å lage slike EPDer.

En EPD er basert på livssyklusanalyser forankret i internasjonale standarder og må være tredjepartssertifisert før det er lov å publisere den på EPD Norge sin hjemmeside. EPDen skal oppsummere miljøprofilen til et produkt på en standardisert og objektiv måte.

EPDen på not viser altså at en standard AKVA group not slipper ut ca. 25 tonn CO2 i løpet av sitt liv, og utstyrsleverandøren vet nå hvilke faser som bidrar til størst utslipp. Dette gjør at de kan jobbe målrettet for å redusere fotavtrykket.