Produktark

Et helintegrert konsept som reduserer lusepåslag på laksen. Fisken får de samme muligheter for tilvekst, både med tanke på god oksygentilførsel og optimal fiskevelferd.

Service