Våre vaskestasjoner med tilhørende renseanlegg er alle bygget på samme trygge teknologi.

Hele prosessen fra mottak til desinfisering blir fulgt av kompetente medarbeidere med lang erfaring. Våre renseanlegg tilfredsstiller myndighetenes krav til rensing av vaskevann før utslipp. 

Gjennom renseprosessen skiller vi ut to avfallssorter, en med kobberavfall og en med bioavfall. Dette gjør vi for å kunne sende dette videre til en mest mulig effektiv gjenvinningsprosess.

Service notposer

Våre produksjonslokaler er tilpasset service på notposer. Lokalene er godt utstyrt med blokker og nokker slik at servicearbeidet kan utføres på en trygg og effektiv måte.

Net-reg

Vår net-reg database dokumenterer all informasjon du trenger.

Notbehandling

Notvaskingen blir grundig utført i en kontrollert prosess.

Dypp-impregnering av notposene sikrer optimalt opptak og god antigroe-effekt.

Dypp-impregnering av notposene sikrer optimalt opptak og god antigroe-effekt.