AKVA group bruker betydelige ressurser for å utvikle mer bærekraftige teknologier til den globale akvakulturindustrien. Målet er å skape bedre fiskehelse og løse dagens miljøutfordringer, slik som fiskerømninger og problemer med lakselus.

Vi jobber tett sammen med kunder, leverandører og forskningsinstitusjoner på forskjellige prosjekter og initiativer i akvakulturindustrien.