Nye løsninger fra AKVA group kan bidra til å løse en av de største bærekraftsutfordringene innen havbruk: lakselus.

Ved å senke notposen ned i dypet der lusa ikke trives, skilles laksen fra lusa. AKVA group har solid dokumentasjon på god luseeffekt basert på fire utsett med cirka 30 Nautlilus-merder.

På dette gratis webinaret får du høre om erfaringene med dyp drift fra innovasjonsdirektør i AKVA group, Arnstein Hosaas og Frode Oppedal fra Havforskningsinstituttet.

Microsoft Teams


Program:

  • Velkommen v/ COO i AKVA group Nordic, Kristian Botnen
  • Fra Atlantis til Nautilus. Slik virker dyp drift. v/ Arnstein Hosaas (AKVA group)
  • Muligheter innen dyp drift v/ Frode Oppedal (HI)
  • Spørsmål og svar

Foredragsholdere:
 

AKVA group ansatt

Arnstein Hosaas

Innovasjonsdirektør i AKVA group

Utdannet på NTNU i Trondheim og USP i Sao Paulo med en mastergrad i hydrodynamikk. På 1990-tallet jobbet han med laks på Bokn før han begynte å studere. Senere har han jobbet i mange år med marine operasjoner innen oljeservice. Startet i AKVA group i 2020, og har vært i nåværende stilling siden 2021


AKVA group management

Kristian Botnen

COO Sjøbasert Nordic i AKVA group

Født 1981. BSc og MCs fra Handelshøyskolen BI Norge, økonomi og ledelse. 13 års erfaring innenfor havbruk fra SR Bank, Lingalaks og AKVA group. Har holdt flere styreverv innenfor havbruksnæringen og er for tiden 
styreleder i Kvarøy Fiskeoppdrett AS. Startet i Akva Group som leder for Sea Based Nordic i august 2022. 


Frode Oppedal

Frode Oppedal

Forsker Havforskningsinstituttet

Frode Oppedal har forsket ved Havforskningsinstituttet (HI), faggruppe dyrevelferd i over 26 år med fokus på merdmiljø. Han er opptatt av at merdteknologi og oppdrettssystemer skal være tilpasset biologien til laksen og sikre god velferd. Gjennom forsøk ved HI og hos oppdretterne har Oppedal dokumentert grunnleggende sammenhenger mellom lakselus, miljø, fiskens atferd og velferd. Kunnskapen er benyttet til å fremme utvikling av luseforebyggende tiltak, hvor nedsenkbare merder med luftkuppel er ett av de siste verktøyene.