AKVA photofish

Photofish-konseptet er basert på bildeanalyse av fiskeprøver. Du kan gjøre målinger på fisken direkte på lokaliteten. Photofish gir deg fett- og fargeverdier for hver enkelt fisk. Prøveresultatene kommer direkte inn i nettleseren din og er alltid tilgjengelige på din passord-beskyttede Photofish-server. Kan det gjøres enklere eller raskere? 

AKVA photofish


Forenklet analyse

Prøver blir kuttet fra NQC-koteletten og plassert på prøvebrettet klart for fotografering. Du trenger ikke sende NQC-kotelettene til et laboratorium for analyse, du unngår transport og får resultatene med én gang. Fiskedata og bilder sendes til en server for bildeanalyse og kommer deretter på et Photofish-sertifikat til via e-post. Informasjonen på Photofish-sertifikatet kan hentes inn i AKVA groups Fishtalk Control-programvare som en kvalitetsprøve

AKVA photofish

Med dette verktøyet kan du få viktig kvalitetssikret informasjon om farge og fettnivå gjennom hele vekstperioden. Utvikling av fett og farge, sammen med miljødata relatert til hver generasjon på hvert sted, gir deg en unik mulighet til å utnytte vekstpotensialet til fisken enda bedre.

photofish

Ved å analysere dataene, se på variasjonen i den nåværende testen og videre planer for drift, kan du justere fôringen mye mer nøyaktig enn før. Grunnlaget for beslutning om fargestoffer i fôr blir gjort mer nøyaktig basert på presise og oppdaterte data.

photofish

Målingsbrettet passerer gjennom Photofish-boksen og filetene blir fotografert. Den faktiske måleprosessen er automatisert og styrt av programvaren.

Photofish-sertifikatet

Etter at dataene er sendt inn, blir et photofish-sertifikat generert. Den inneholder: 

  • Salmofan fargeverdi på enkeltfisk
  • Fettinnhold i prosent på enkeltfisk
  • Kondisjonsfaktor på enkeltfisk
  • Estimering av astaxanthin-innhold basert på statistikk
  • Beregnede gjennomsnittsverdier
  • Skjermdump med bildet av 10 filetprøver
  • Godkjenning fra Nofima