Med dette verktøyet i aktivt bruk har oppdretter full oversikt over sine lokasjoner og status på det tekniske utstyr.

Ved både interne og eksterne revisjoner brukes verktøyet til å ta frem bl.a. anleggssertifikat, tegninger, dokumentasjon og sertifikater på hver enkelt komponent i hele anlegget.
 

Net-Reg

 

Kontakt oss:

GEIR HENNING RISHOLM
Service Manager

Mob: +47 990 92 030
ghrisholm@akvagroup.com

EIDVIN HAVELAND
Manager of Technical Department
Mob: +47 928 69 917
eihaveland@akvagroup.com

ØYVIND FEDØY
Product Technician

Mob: +47 970 14 147
ofedoy@akvagroup.com

    NET-REG