Se for deg en hverdag hvor alle de digitale løsningene dere bruker utveksler informasjon med hverandre. Produksjonskontrollsystemet ditt oppdateres automatisk med fôringer fra fôrflåten, miljøverdiene fra sensorer er tilgjengelige i innsikt- og analyseverktøy, status på fôrlageret sendes automatisk til leverandøren din og fôrmottaket registreres i samme sekund som det er registrert som levert.

Kanskje har dere også egenutviklede løsninger som trenger informasjon fra AKVA fishtalkAKVA connect eller andre forretningssystemer? Dette er vårt felles fremtidsbilde, muliggjort av AKVA Fusion® - vår digitale plattform som har som mål å transformere akvakulturindustriens måte å dele og utnytte data på.

Sømløse integrasjoner

AKVA Fusion® har som mål å knytte sammen alle deler av bransjen, den nye og den gamle, og skape en ny standard for kommunikasjon, kontroll og datainnsamling på tvers av plattformer. Gjennom AKVA Fusion® tilbyr vi AKVA ecosystem, som er et sett APIer som muliggjør sømløse integrasjoner på tvers av løsningene i bransjen.  APIene gjør det mulig å integrere AKVA fishtalk og 4. generasjons AKVA connect med andre digitale løsninger, enten de er levert av AKVA group eller de kommer fra andre leverandører til bransjen.

Vi følger noen sentrale prinsipper for utvikling av den digitale plattformen som ligger til grunn for økosystemet:

  • Samskaping og brukerdrevet utvikling - det digitale økosystemet krever tett samarbeid og vilje til samskape gode løsninger på de oppgavene og utfordringene bransjen står ovenfor. Dette krever økt grad av brukerdrevne utvikling, og at vi er villige til å teste og eksperimenter på tvers av løsninger i økosystemet.
  • Smidig utvikling – dersom vi skal lykkes med kontinuerlig testing og utvikling, krever det smidig utvikling og kontinuerlig leveranse etter hvert som vi lager ny funksjonalitet. På den måten kan vi raskere levere verdi til aktørene i økosystemet.
  • Verdiskaping – alle aktører i et økosystem må oppnå en verdi ved å være en del av økosystemet.
  • Tillit – alle aktørene i et økosystem må ha tillit til den digitale plattformen, og til sikkerhetsmekanismene i den digitale plattformen. I tillegg til sikkerhetsdimensjonen, må aktørene ha tillit til hverandre og ha gode hensikter ved å delta som aktør i økosystemet.

Digitale økosystem stimulerer til digitalisering av flere prosesser som i større grad drives av data og automatisering av manuelle oppgaver. Digitale økosystem vil stimulere til fornying og innovasjon i bransjen. Vi ser andre bransjer og aktører har gått denne veien før oss. Nå tar vi de neste stegene mot en digital hverdag i akvakulturbransjen, og oppfordrer til å aktivt ta del i det digitale økosystemet i oppdrettsbransjen.