AKVA group har oppnådd suksess med sin innovative dyp drift-teknologi, som skiller laksen fra lusa. Problemet med lakselus kan reduseres betraktelig. Nå tar AKVA group steget videre ved å utvikle hybrid vannbåren fôring som kan installeres enkelt, ikke bare på flåter som driver med dyp drift, men også på alle andre eksisterende flåter. Pilotprosjekter er allerede under installasjon på flere lokaliteter i Norge, og målet er å kunne tilby konseptet til markedet i løpet av høsten 2023.
 

Arnstein Hosaas
Innovasjonsdirektør Arnstein Hosaas i AKVA group.

- Vi opplever stor interesse rundt dyp drift, noe som krever vannbåren fôring. Hybrid vannbåren fôring muliggjør dyp drift og reduserer energiforbruket relatert til fôring. Vår hybrid vannbåren fôringsløsning kan installeres på de fleste eksisterende flåtene uten større ombygging. Det er både kostnadseffektivt og tidsbesparende, sier innovasjonsdirektør Arnstein Hosaas i AKVA group.

 

Stor interesse i markedet

AKVA group er engasjert i å være en pådriver for innovasjon i oppdrettsnæringen og opplever for tiden stor interesse for hybrid vannbåren fôring.

- Vi er svært glade for å kunne utvikle denne teknologien, som vil gjøre fiskeoppdrett mer effektivt og bærekraftig. Vi ser frem til å implementere vår løsning på stadig flere lokaliteter i fremtiden. Det er fortsatt mulig å bestille hybrid vannbåren fôring i 2024, til tross for høy etterspørsel, sier han.

Hybrid vannbåren fôring
Modulens syklonmekanisme bremser fôret fra det luftbårne systemet og fører det inn i en vannsluse. Deretter transporteres fôret gjennom slusen ved hjelp av vannet og leveres til merden.

14. juni har du muligheten til å delta på AKVA group sitt webinar der Hosaas vil gi en omfattende introduksjon av teknologien. Webinaret gir interesserte en mulighet til å utvide kunnskapen sin og få svar på sine spørsmål. Meld deg på her.­­­­­

Sparer energi

AKVA group
Basert på resultatene fra pilotprosjektene bruker hybrid vannbåren fôring omtrent halvparten så mye energi (8-9 kW) sammenlignet med luftbåren fôring.

- Tradisjonelle fôrflåter med luftbåren fôring kan enkelt bygges om til vannbåren fôring ved hjelp av AKVA groups hybride løsning. Oppdrettere trenger ikke å kjøpe nye fôrflåter eller foreta omfattende ombygginger ved installasjon av hybrid vannbåren fôring, sier Hosaas.