Nye løsninger fra AKVA group kan bidra til å løse en av de største bærekraftsutfordringene innen havbruk: lakselus. Nå senker vi notposen ned i dypet der lusa ikke trives, og skiller laksen fra lusa. Det gir resultater.


Lakselus er en alvorlig trussel mot fiskehelsen og koster oppdretterne milliarder hvert eneste år. Utfordringen har vært å utvikle gode løsninger og teknologi som fungerer stabilt over tid. Nå kan AKVA group ha klart å finne en løsning som gir gode resultater. For første gang kan oppdrettsselskapet SinkabergHansen vise til ingen lusebehandling på laksen som ble tatt opp fra dypet 28. november 2022 på lokaliteten Klungset i Trøndelag.    

 - I høst har vi slaktet fisk som har stått i sjøen hele produksjonstida, uten en eneste lusebehandling. Det er kort og godt en oppsiktsvekkende opptur, sier Tronn-Ove Grindvik Øren, prosjektleder for utvikling i SinkabergHansen.   

Pionervirksomhet i dypet

AKVA group mener at den beste måten å forholde seg til lakselus, er å ikke ha noe med den å gjøre. Da må det tenkes nytt.   

- Å være pioner betyr at man gjør noe som er nytt og kanskje litt skummelt. Det kan virke risikabelt å senke hele fisken ned i dypet og ut av syne, men i kontrollrommet har vi full oversikt. Med fjernstyrte kameraer følger oppdretterne laksen med nyeste teknologi, forteller innovasjonsdirektør i R&D, Arnstein Hosaas i AKVA group, og legger til at undervannsfôring reduserer energiforbruket med om lag 70 prosent. 

Se vårt webinar om dyp drift: 

God luseeffekt   

Dyp drift er ikke et ferdigutviklet konsept, men AKVA group har solid dokumentasjon på god luseeffekt basert på fire utsett med cirka 30 Nautilus-merder.

  • Fisken har god tilvekst når temperatur tas i betraktning.   
  • Vi ser god biologisk fôrfaktor.   
  • Gruppene viser normalt god slaktekvalitet og høy superiorandel.    

Under ser vi to utsett på samme lokalitet:    

dyp driftFigurtekst: Sammenligning av to utsett på samme lokalitet. Høst 2021 med syv Nautilus-merder, mens utsett høst 2019 hadde tradisjonell drift. Søylene viser uker det har foregått lusebehandling, mens blå strek viser utvikling i lusetall. Lokaliteten ligger i sone Vikna Nordøst i produksjonsområde 7 Nord-Trøndelag og Bindal (kilde: Offentlige data fra Barentswatch).   

Figuren viser lave lusetall og betraktelig færre lusebehandlinger ved bruk av Nautilus-merder sammenlignet med forrige utsett med tradisjonell drift. Syv Nautilus-merder stod nedsenket i 14 måneder. I den perioden måtte kun én merd behandles. Etter heving stod fisken en periode i overflaten frem til slakt. Det ble da gjennomført et fåtall mekaniske behandlinger. Man så et voldsomt lusepåslag da fisken kom til overflaten.  

Sammenlignet med andre lokaliteter i samme sone og periode hadde Nautilus-lokaliteten 60 prosent færre uker med lusebehandling.  Merden som sto nedsenket helt fram, hadde ikke behov for avlusing.  

Resultatene har fanget oppmerksomheten til andre oppdrettere. En av dem er Cermaq.  

- Cermaq har fulgt utviklingsarbeidet til AKVA group og SinkbergHansen tett og de positive resultatene som er oppnådd hos SinkabergHansen. Vi ser nå frem til å prøve en lokalitet med Nautilus der forventningene er at vi skal unngå avlusning og oppnå like god tilvekst og fôrfaktor som i vår tradisjonell drift, sier Harald Takle, Head of Strategy and Seawater Innovation, Cermaq. 

Grundig forskningssamarbeid   

Å komme dit vi er i dag har tatt mange år med forskning, utvikling og investering. Allerede i 2013 solgte AKVA group sin første Tubenet™-merd der fisken får tilgang til en begrenset overflate med minimalt lusepress. I samarbeid med Sinkaberg-Hansen etablerte AKVA group selskapet Atlantis Subsea Farming i januar 2016 som gjennomførte storskala utvikling og testing av nedsenkbare lakseoppdrettsanlegg. Gjennom en utviklingstillatelse gjorde selskapet et omfattende test- og dokumentasjonsarbeid.    

AKVA group har samarbeidet med forskningsmiljøer som blant annet SINTEF Ocean for utvikling av dyp drift, og har over flere år hatt et utstrakt samarbeid med Havforskningsinstituttet for bedre å forstå fiskens biologi og miljø. Samarbeidet med forskningsmiljøene og kunder om dyp drift-løsninger har vært viktig for AKVA group.      

Les artikkelen om AKVA group sin kamp mot lusa.      

Bedre fiskehelse   

Som en videreutvikling av Atlantis utviklet vi Nautilus. Prinsippet er det samme: Å skille lusa fra fisken. Under riktige forhold gir disse løsningene bedre fiskehelse og kostnadseffektiv drift.     

- Vi jobber tett med oppdretterne, og sammen øker vi kunnskapen og kompetansen om utfordringene og løsningene rundt dyp drift. Vi har oppnådd en god funksjonalitet, men det er viktig at oppdretter er klar over at denne driftsformen krever dedikasjon og til dels utvikling av nye rutiner. Å gjøre konseptene enda mer brukervennlige er vårt hovedfokus nå, sier Hosaas.  

NautilusNautilus: Flytekragen til merden ligger i overflaten og notposen med tak og luftkuppel senkes ned i dypet.       

Dyp drift-teknologien      

  • Tubenet™: Fisken får tilgang til en begrenset overflate med minimalt lusepress gjennom tubenot.  
  • Nautilus: Fisken lever i en nedsenkbar not med tilgang til luft. Flytekragen forblir i overflaten.     

Nysgjerrig og vil vite mer? AKVA group holder gjerne en uforpliktet presentasjon for deg. Ta kontakt med COO i Sea Based Nordic Kristian Botnen i AKVA group.

Andre løsninger  

AKVA group har også andre løsninger som gir mindre lusebehandlinger. AKVA group lanserte nylig sammen med Framo, Samdriften Northern Lights Salmon og Sørrollnesfisk et nytt merdkonsept mot lakselus som har fått navnet OptiCage.  
  
- Vi gikk til AKVA group med en idé til et nytt luseskjørt, dette tok de raskt fra tegnebordet til teknisk analyse og deretter til modellforsøk – som var veldig vellykket. Parallelt med dette ble en kraftig vannforbedrer lokalisert, en AquaStream fra Framo i Bergen, sier Christian Balteskard, prosjektleder for Northern Lights Salmon og Sørrollnesfisk.  
  

Les mer om AKVA groups Opticage-løsning som bekjemper lus.