AKVA group forankring

Forankring

Sikre og solide forankringsløsninger som er testet ut under tøffe værforhold verden over.

I tillegg til å levere på de absolutte krav om et stabilt og rømningssikkert oppdrettsanlegg – tilbyr vi rådgivning, trygghet og kompetanse fra planlegging av lokaliteten til ferdig utsatt anlegg. Alle forankringsforbindelser og komponenter er sertifisert i henhold til Norsk Standard (NS) 9415.

Omega

Omega-konseptet – et banebrytende forankringskonsept som muliggjør bærekraftig fiskeoppdrett på de mest eksponerte lokalitetene. Omega-konseptet er en patentert løsning som introduserer en direkte forbindelse mellom bunnringen og forankringssystemet, noe som begrenser nettets horisontale bevegelse.

 

Vi leverer ulike typer bunnfester basert på bunnforhold, vanndybde og preferanser. Den viktigste egenskapen til et anker er holdekraft i forhold til egenvekt og her er vårt Aqua HP anker ledende. I tillegg leverer vi ploganker og patentanker, samt T-bolt. Sistnevnte brukes på fjellbunn og kan ved hjelp av Sub-Fighter ROV med Rock Drill installeres på 500 m havdybde.

Sikkerhet i høysetet - erfarent mannskap og sertifiserte løsninger

Sammen med å opprettholde anleggets stabilitet, spiller korrekt forankring en avgjørende rolle for arbeidsmiljøet og sikkerheten til de ansatte som er involvert i driften av oppdrettsanlegget. Et anlegg som er både sikkert og stabilt bidrar direkte til økt arbeidskomfort og en betydelig reduksjon av risikoen for potensielle ulykker.

Forankring av dyp drift-løsning

For å bekjempe lakselus-utfordringen i næringen har AKVA group utviklet dyp drift-løsning. Det meget vellykkede konseptet handler om å senke biomassen under lusebeltet – for å sikre god fiskehelse og vekst. Vi leverer selvsagt forankring til denne løsningen. Våre rådgivere vil sammen med kunden vurdere behovet for enten komplett nytt anlegg eller supplement til et eksisterende forankringsanlegg.

Forankringsanalyse

Vår avdeling for marine engineering er akkreditert inspeksjonsorgan innen forankringsanalyser (i henhold til Nytek / NS9415:2009 og Nytek23 / NS9415:2021). Ingeniørene på avdelingen har god og bred erfaring, og leverer i tillegg notanalyser, analyser av utspilingssystemer og øvrige ingeniørtjenester. Avdelingen er en del av AKVA groups dyktige innovasjonsteam og har i alle år utviklet nye løsninger og produkter i tett samarbeid med kundene og næringen.

akva group

Alfaring

Et spesialtilpasset kostnadsbesparende forankringssystem som er lett å installere og har høy bruddstyrke.

AKVA group alfaring

AKVA group sjøbasert service og support

Service & support

Moderne oppdrettsteknologi er blitt mer avansert, og behovet for profesjonell service og forebyggende vedlikehold har økt.  AKVA group tilbyr global service og support på alle våre produkter.

Sjøbasert

Kontaktpersoner

Øystein Røvik
Øystein Røvik Account Manager Mooring SEA BASED - Nordic
+47 971 29 770
e-post
Erlend Mæland
Erlend Mæland Marine Engineer SEA BASED - R&D
+47 412 42 702
e-post
Isabelle Sande
Isabelle Sande Head of Mooring SEA BASED - Nordic
+47 902 99 808
e-post
Daniel Haugane Aas
Daniel Haugane Aas Account Manager Mooring SEA BASED - Nordic
+47 482 72 602
e-post
Lovise Kjellevold
Lovise Kjellevold Marine Engineering SEA BASED - R&D
+47 414 50 379
e-post
Magnus R. Bollmann
Magnus R. Bollmann Global Solution Managers Marine Infrastructure SEA BASED - R&D
+47 928 41 620
e-post
Michael Windfeld
Michael Windfeld Field Operations Manager, Marine Infrastructure SEA BASED - Nordic
e-post