AKVA group kan bidra med alt fra teknisk salgsstøtte, sertifisering, prosjektledelse og produktutvikling.

Vi er med når kunder trenger små justeringer på eksisterende løsninger eller i utvikling av større totalkonsepter, hvor de minste jobbene kanskje tar et par timer og de største pågår i flere år.

AKVA group Marine engineering

Vi jobber med et mål om alltid å levere det beste og mest lønnsomme produktet etter kundens behov, aldri på bekostning av sikkerhet eller i strid med gjeldende regelverk.

Vi startet som en liten ingeniøravdeling i Egersund Net og er nå en sentral del av AKVA group Sea Based Innovation.

 


Våre tjenester:
 
 • Akkrediterte fortøyningsanalyser
  - Gjennom vår akkreditering INSP 072 tilbyr vi godkjente fortøyningsanalyser på konvensjonelle       oppdrettsanlegg, fôringsflåter og andre marine akvakulturanlegg.
   
 • Notanalyser
  - Notanalyser utføres for sertifisering av notposer, som ledd i utviklingsprosjekt eller på oppdrag fra kunder.
   
 • Ingeniørtjenester
  - Strukturberegninger, FEM-analyser, Marine Engineering.
   
 • 3D-modellering og design
  - Vi bruker AutoCAD, Inventor og SolidWorks til å lage produksjonstegninger, illustrasjoner og for å utføre lokale strukturanalyser.
   
 • Analyser av utspilingssystemer
  - AKVA group tilbyr nå, første av sitt slag, en konsulenttjeneste som bestemmer ikke bare maksimum eller minimum vekt, men et best mulig nedloddingssystem for en gitt notpose og lokalitet. Analysen som ligger til grunn vurderer lastvirkning både fra ekstremtilstandene og normale driftstilstander og har som mål å gi fisken best mulig vekstforhold i hele perioden, samtidig som rømningssikkerheten ivaretas.
   
 • Produktutvikling og innovasjon
  Vårt engasjement i utvikling av nye produkter kan ha utspring i en kundes ønske om spesialtilpassede løsninger, men vi jobber også kontinuerlig med innovative idéer fra egne rekker.