Innsikten du trenger for å optimalisere produksjonen.

AKVA group Oceangraphic enviromental buoy

Parametrene blir målt i sanntid og på ulike dybder:

  • Retning og hastighet på havstrømmer
  • Bølgehøyde og bølgeretning
  • Oksygen
  • Temperatur
  • Salinitet

Bøyens smarte energiløsning sikrer minimalt med vedlikehold: Bøyen går i dvalemodus mellom hver måling for å sikre lang levetid på batteriet. 

Det lønner seg å være i forkant
 

Strøm
Ved å vite når strømmen er i ferd med å bli for sterk, kan du stanse fôringen før fôret forsvinner ut av merden.

Bølgehøyde og bølgeretning
Informasjon om bølgeforhold kan hjelpe i planleggingen av arbeid på merdene.

Oksygen
Oksygendata hjelper deg blant annet til å velge riktig tidspunkt for fôring, og når det vil være best å sette i gang med avlusningsoperasjoner. 

Temperatur
Å vite den eksakte temperaturen gir deg viktig kunnskap for å kunne fôre riktig.

Salinitet
Følg med på saliniteten i vannet for å få oversikt over forholdene til fisken.


Real-time information and historical data

The data is presented in a new and user-friendly web solution that provides a complete overview of both the current conditions and long-term trends.

akva group