AKVA fishtalk

AKVA control forener biologi og økonomi for å gi selskapet grunnlag for bedre beslutningstaking.

AKVA control gir selskaper full digital kontroll for både artene i produksjon og tilknyttede aktiviteter, fra egg til slakting.

AKVA control har et fleksibelt brukergrensesnitt som er enkelt å tilpasse til hvert enkelt selskap, helt ned på brukernivå. Vår løsning fungerer for alle arter og brukes over hele verden av både store og små selskaper.

AKVA control er et nyttig verktøy som gir solide løsninger for produksjon av sjømat. Det sikrer effektivitet, god produksjonskvalitet og bedre lønnsomhet. AKVA control gir også brukeren muligheten til å bygge på og tilpasse hovedmodulen med flere andre moduler etter behov.


Produktverdi:

  • Sporbarhet                                                                  
  • Bedre beslutningstaking
  • Reduserte kostnader og økt lønnsomhet                              
  • Kontroll

Sporbarhet
AKVA control gir alle selskaper full oversikt og kontroll over artene i produksjon og tilknyttede aktiviteter, fra start til slutt. I AKVA control kan brukeren velge om de vil bruke den visualiserte tidslinjen i programmet og/eller eksportere den til andre tredjeparts verktøy. I tillegg genererer programmet en AKVA fishtalk-CV, som er et fullstendig dokument med informasjon om arten i produksjon. Brukeren bestemmer hva som skal være inkludert i selskapsinformasjon, fôring, vaksiner, avlsinformasjon, behandlinger og medisiner. 

Bedre beslutningstaking
Selve dataene er en verdi. Jo mer kunnskap, jo mer fleksibilitet. Økt datainnsamling over tid gir brukeren mer innsikt som gir mulighet for bedre beslutninger, og kanskje til å løse et problem som bransjen har hatt i lengre tid. AKVA control kan være nettopp det verktøyet som sikrer informasjon for eksperimentell læring ved sykdomsutbrudd, algeutbrudd, miljøproblemer, fôring og vekst.

Med bruk av AKVA control kan brukere generere både standardiserte rapporter per aktivitet og/eller brukerdefinerte rapporter for enhets- og produksjonssporbarhet. Slik sikrer AKVA control at brukeren mottar dataene i et lesbart format i høy kvalitet. Det er også mulig å eksportere dataene via API-en for viderebehandling av dataene i andre verktøy.

Kontroll
AKVA control har fleksible beregninger, slik at den kan bygges opp og tilpasses selskapets anlegg og spesifikke behov. Som bruker kan de velge hvor dypt de ønsker å gå inn i saken, f.eks. for å se på dødelighet og detaljnivået for kontroll, registrering og historikk.

AKVA control tilbyr et loggsystem i verktøyet for å sikre dataene ytterligere. Dette betyr at selskapet har kontroll over nye registreringer, slettede elementer og endringer i pågående aktiviteter. Brukeradministrasjon gir i tillegg økt kontroll, da du får et fullstendig oversikt over alle brukere og muligheten til å definere roller og få tilgang innenfor organisasjonstreet. 

Vil du ha mer kontroll langs hele produksjonslinjen?

Sikre og optimer alle rådataene dine. AKVA control app fjerner behovet for papirarbeid uten behov for en nettverkstilkobling. Du kan registrere nå og laste opp senere.

Reduser kostnader og øk lønnsomheten
Datasettet som innhentes biologisk gir grunnlag for den økonomiske siden av produksjonen. Ved å koble sammen AKVA control og AKVA finance får virksomheten mulighet til å trekke ut data om produksjonskostnader og lagerverdi per produksjon og på et overordnet nivå.

AKVA control er kompatibelt med AKVA Fusion.
Vi har en erfaren konsulentavdeling med et sterkt fokus på biologi og teknologi, som hjelper dere med å nå målene deres.Vil du snakke med oss, eller trenger du opplæring i modulene våre? Vi tilbyr både støtte og opplæring på våre anlegg og på nett, eller vi kan treffe deg der du er. Kontakt oss i dag.