AKVA observe

AKVA observe er en fullstendig AI-programvareløsning som hjelper med å optimere den største kostnaden på oppdrettsanlegg: fôringsprosessen.

AKVA observe analyserer fiskens aktivitetsmønstre, oppdager pellet- og fôringseffektivitet ved å analysere eksisterende sanntidsvideo fra bur og kombinere dette med andre data for å gi innsikt i fôrsituasjonen, noe som ellers ikke ville ha vært mulig å observere for oppdrettere og fôringsspesialister.


AKVA group AKVA observe

AKVA observe er utviklet i partnerskap med Observe Technologies, og løsningen er basert på markedets ledende plattform for AI, maskinsyn og maskinlæring.

Ved å utvikle teknologi med fokus på å løse biologiske utfordringer bidrar vi til videre utvikling av en bærekraftig industri. God driftsytelse og fiskevelferd er essensielt for å oppnå gode resultater, og investeringer i teknologi vil gi gode resultater innen begge områder.

AKVA groups misjon er å levere løsninger og tjenester som optimerer produksjon og bidrar til en bærekraftig, kostnadseffektiv og sikker akvakulturindustri.

AKVA observe


Nøkkelfunksjoner:

 • Ingen ekstra utstyr i merden
 • Smarte varsler
 • Fjernstyring
 • Bærekraftsmål

Oppnådde resultater for gjeldende kunder:

 • Lavere FCR
 • Høyere vekst
 • Enklere standardisering av fôring
 • Et sikrere og bedre grunnlag for beslutningstaking for operatører
 • Styrket og enklere mulighet for å fôre flere merder samtidig
 • Objektiv rapportering ved mistenkt overfôring og underfôring
 • Bedre responstider for økt og redusert fôring
 • Bedre opplæring av nye medarbeidere med visning av tidligere hendelser og rapporter