AKVA ecosystem

Det lar dataene flyte friksjonsløst mellom forretningssystemene, slik at verdien av forretningssystemet, arbeidsprosessen og selve dataene øker. Med AKVA ecosystem integrer, samskaper og digitaliserer vi hele bransjen.

AKVA ecosystem består av flere API-er som lar dataene flyte mellom flere forretningssystemer. En API er en programvarekomponent som lar systemet bruke data fra et annet system og muliggjør kommunikasjon mellom disse systemene. Disse integrasjonene lar deg strømlinjeforme virksomheten og sikrer at du alltid har tilgang til oppdaterte data når du tar avgjørelser som forbedrer presisjon, helse og bærekraft.

AKVA ecosystem

Med løsningen AKVA ecosystem kan du tilføre verdi til både AKVA fishtalk-produkter og/eller AKVA connect, samt dataene som blir generert i disse systemene. API-er gjør det mulig å bruke data fra andre forretningssystemer og -prosesser i AKVA fishtalk og AKVA connect, slik at du kan samle inn og gjenbruke data på tvers av systemer. Dette gjør det mulig å bli bedre kjent med og justere ytelsen.

Integrer forretningssystemene med API-er

Standardiserte API-er sikrer transparens på tvers av forretningssystemer og i beslutningsprossen og øker verdien på forretningssystemet og dataene i dette systemet. API-er eliminerer det manuelle arbeidet med å eksportere, lagre, oppdatere og administrere data fra flere forretningssystemer.

Bruk driftsdata i virksomhetens kjernesystemer

Data fra driftsenheter, slik som fôrblåsere og miljøsensorer, kan tas i bruk for å fatte mer informerte avgjørelser i den daglige driften i henhold til selskapets helhetlige strategi. API-er erstatter behovet for å føre inn fôrhendelser og sensordata manuelt på daglig basis. Automatiser drift og arbeidsprosesser ved å bruke API-er til å håndtere data og kommunikasjon.

Økt datakvalitet

Bruk av data direkte fra kilden øker kvaliteten på dataene, og API-er erstatter behovet for å føre inn data manuelt på tvers av systemer.

Dataanalyse og beslutningstaking

API-er gjør det enkelt å samle inn og kombinere data for analyse og beslutningstaking på tvers av forretningssystemer. Data direkte fra driftsenheter kombinert med trender og indikatorer for nøkkelytelse gir verdifull innsikt i ytelsen. API-er kan brukes til å gjøre data tilgjengelig for dataplattformer og innsiktsløsninger

Moderniser med moduler

I det lange løp vil API-er bidra til å bryte opp monolittiske forretningssystemer og gjøre dem til løst sammenknyttede moduler som fungerer selvstendig og sammen i et økosystem, uavhengig av forretningssystemets leverandør.

Økosystemer er et nøkkelelement i digital transformasjon av akvakulturbransjen. API-er muliggjør sømløse integrasjoner for å koble sammen systemene i et digital økosystem.