AKVA ecosystem

AKVA ecosystem består av APIer som lar dine data flyte mellom forretningssystemene dine, slik at verdien av dine data, systemer og arbeidsprosesser øker. Med AKVA ecosystem vil vi integrere og fornye akvakulturnæringen gjennom samskaping blant aktører i bransjen.

AKVA ecosystem består av en APIer som lar data flyte mellom de ulike forretningssystemene som benyttes i industrien. Et API er en integrasjonsapplikasjon som lar et system bruke data fra et annet system og muliggjøre kommunikasjon mellom disse systemene. Disse integrasjonene lar deg strømlinjeforme driften og sørger for at du alltid bruker oppdaterte data for å ta beslutninger som forbedrer produksjonspresisjon, fiskehelse og bærekraft.

Ved hjelp av APIene i AKVA ecosystem kan du øke verdien av AKVA fishtalk og AKVA connect, og dataene som skapes og registreres i disse systemene. APIer gjør det mulig å bruke data fra andre forretningssystemer og prosesser i AKVA fishtalk og AKVA connect, slik at du kan samle og gjenbruke dataene dine på tvers av systemer. Det skaper bedre innsikt og muligheter for å forbedre parametre som påvirker prestasjon, fiskehelse og bærekraft.

AKVA ecosystem

Integrer dine forretningssystemer med APIer

Standardiserte APIer sørger for åpenhet på tvers av forretningssystemene og i beslutningsprosessene, og øker verdien av forretningssystemet og dataene som systemet inneholder. APIer eliminerer det manuelle arbeidet med eksport, lagring, oppdatering og administrasjon av data fra flere forretningssystemer.

Bruk operasjonelle data i forretningssystemer

Data fra daglige operasjoner og enheter, som fôrblåsere og miljøsensorer, kan brukes til å få bedre innsikt og ta mer informerte beslutninger om den daglige driften i henhold til den overordnede strategien. API-er vil erstatte behovet for å manuelt legge inn fôringer og miljødata på daglig basis. Operasjoner og arbeidsprosesser kan automatiseres og bli mer datadrevet ved å bruke APIer til å håndtere data og kommunikasjon.

Økt datakvalitet

API-ene som erstatter behovet for å registrere data manuelt på tvers av systemer, bidrar til å forbedre datakvaliteten i systemene og dermed påliteligheten av de i forbindelse med innsikt og rapportering.

Dataanalyse og datadrevne beslutningsprosesser

APIer gjør det enkelt å samle inn og kombinere data for innsikt, analyse og beslutningstaking på tvers av forretningssystemer. Oppdatert data fra operative enheter kombinert med trender og nøkkelindikatorer for produksjon, helse og bærekraft skaper verdifull innsikt i ytelsen. APIer kan brukes til å gjøre data tilgjengelig for dataplattformer og innsiktsløsninger.

Modernisere med moduler

I et større perspektiv vil APIer bidra til å bryte opp monolittiske forretningssystemer og gjøre dem om til løse koblede moduler som fungerer både individuelt og sammen i et økosystem, uavhengig av leverandøren av forretningssystemet.

Et sentralt element i den digitale transformasjonen av havbruksnæringen er økosystemer. Med sømløse integrasjoner muliggjort med APIer, kobler vi systemene sammen i et digitalt økosystem.