Et viktig område er optimalisering og tilpassing av notdesign. Vi fokuserer hele tiden på kvalitet.

AKVA group net design econet

Vi har kjegleformet notpose, sirkelformet notpose, og notposer til stålmerder.

Kjegleformet notpose

Konstruksjonen gjør driftsoperasjoner enklere, tryggere og mer kostnadseffektive. Mer enn 45 års erfaring ligger til grunn for disse innovative løsningene.

Enklere, tryggere og mer kostnadseffektivtEgersund Net Circle Angled (ENCA) og Egersund Net Circle Coned (ENCC). Enkel og trygg håndtering av notposene.

Opptil 200 meter omkrets

En kjegleformet konstruksjon med et enkelt loddsystem, kan leveres med opptil 200 meter omkrets. Spisspose (ENCC) har blitt levert i en årrekke med gode tilbakemeldinger. Bygget på det samme konseptet har vi nå utviklet en alternativ notpose (ENCA), også den med senterlodd. Begge konstruksjonene beholder volum og fasong selv på sterkt eksponerte lokasjoner.

Systemet er nøye testet og dokumentert.

Tryggere håndtering

AKVA group net design

AKVA group net design

Tabellen over viser noen typiske eksempler, men spesifikasjonene kan variere ut i fra behov og ønsker til konstruksjonen.
KonstruksjonENCA 160 253580 60ENCC 160 405255 60
Omkrets160 m160 m
Dybde til bunntau25 m40 m
Dybde til senter innerbunn35 m52 m
Dybde til senter bunn80 m55 m
Antall sidetau6060
Areal på notlin6632 m25626 m2
Volum43568 m340353 m3

Sirkelformet notpose

Konstruksjonen er svært fleksibel. Den kan brukes uavhengig av vanndybde, og med ulike loddsystemer.

Egersund Net Circle (ENC): Optimal utnyttelse av volum.Volumet på denne modellen kan enkelt justeres ved å variere dybde på vegg, bruk av magebånd og «tørking» av not.

Konstruksjonen er svært fleksibel.

Den kan brukes uavhengig av vanndybde, og med ulike loddsystemer.

ENC er grundig testet, både i SINTEF-tanken i Hirtshals og i fullskala. Sammen med flere kunder har vi bygd opp solid erfaring, kompetanse og dokumentasjon på denne konstruksjonen. 

Alle sirkelformede modeller kan tilpasses bunnring eller enkeltlodd.

AKVA group net design

AKVA group net design

Tabellen under viser noen typiske eksempler, men spesifikasjonene kan variere ut i fra behov og ønsker til konstruksjonen.
KonstruksjonENC 160 2035 60
Omkrets160 m
Dybde til bunntau20 m
Dybde til senter bunn35 m
Antall sidetau60
Areal på notlin7770 m2
Volum55616 m3

Notposer til stålmerder

Egersund Net Rectangular (ENR) og Egersund Net Square (ENS): Skreddersydd til hvert enkelt stålanlegg.

Konstruksjonene skreddersys ut i fra behovet til hver enkelt kunde og anlegg. Vi konstruerer smarte løsninger for både notvegg og notbunn. Notposer tilpasset stålanlegg kan leveres som rettvegget, konet eller spisse. Bunnen av noten kan konstrueres både med og uten helning.

AKVA group net design

AKVA group net design

Tabellen under viser noen typiske eksempler, men spesifikasjonene kan variere ut i fra behov og ønsker til konstruksjonen.
KonstruksjonENR 24x51 2035 48ENS 25x25 1010 16
Omkrets150 m100 m
Dybde til bunntau20 m10 m
Dybde til senter bunn35 m10 m
Antall sidetau4816
Areal på notlin1853 m25149 m2
Volum6825 m354601 m3