Notbehandlings-anleggene sørger for like påføringsforhold hele året og gir høy effektivitet.

Notbehandling - Coating og impregnering

Høy produksjonssikkerhet og optimal effekt av behandlingen.

Egersund Net har utviklet et innendørs notbehandlingsanlegg. Notbehandlingsanleggene sørger for like påføringsforhold hele året og gir høy effektivitet.

Vi har lagt stor vekt på at produksjonssikkerheten er ivaretatt. Dette betyr blant annet at når notposen er hengt opp og er klar for behandling, skjer dypping, tørking og pakking i én operasjon. Dette reduserer risikoen for skade på notposen.

Det viktigste er allikevel en optimal effekt av notbehandlingen. Dette ivaretar vi ved å dyppimpregnere notposene slik at opptak av coating og impregnering blir optimal.  Vi tilbyr i dag impregneringsprodukter fra Netkem, Steen-Hansen og Brynsløkken.

Våre medarbeidere utveksler jevnlig erfaring og jobber etter "beste praksis" filosofien. Egersund Net er kjent for å ha dyktige medarbeidere som kan sitt fag. Dette sikrer den beste tryggheten for kundene våre.

"Optimal notbehandling"

Vi har høyt fokus på kvalitet gjennom hele prosessen, både på dyppingen, tørkingen og håndteringen av notposen.