Vi har tidligere sett gode resultater med dyp drift, og nå har vi fått nye resultater som bekrefter samme trend. Ved hjelp av Nautilus-konseptet, som senker laksen ned til dypet der lakselus ikke trives, har flere oppdrettere så langt oppnådd noe som lenge har virket uoppnåelig: ingen lusebehandlinger i merdene.

SinkabergHansen var første oppdretter som kunne vise til at dyp drift eliminerte behov for lusebehandling. Nyere resultater kommer fra andre oppdrettsselskaper i Norge som har hatt flere Nautilus-merder på ulike lokaliteter og heller ikke for disse har det blitt behov for lusebehandling.

Gjennom pionersamarbeidet med SinkabergHansen har AKVA group gjort dyp drifts-teknologi tilgjengelig gjennom Nautilus-merder.

Arnstein Hosaas
Arnstein Hosaas, innovasjonsdirektør i AKVA group.

- Vårt nære samarbeid med oppdretterne for å stadig forbedre konseptet gjør ikke bare arbeidet vårt viktig, men også utrolig spennende, sier Arnstein Hosaas, innovasjonsdirektør i AKVA group.

Dyp drift er et håndverk som det tar tid å bli skikkelig god på.

Jeg ønsker å berømme våre nye kunder på dyp drift, de har et genuint ønske om å forbedre fiskehelsen og de legger ned mye arbeid og ressurser for å bli flinke på drift i dypet. Samtidig som at de er utålmodige og ønsker å se gode resultater så fort som mulig, er de tålmodige og bygger kunnskap steg for steg. Første steg er å drifte sikkert og unngå lusepåslag. Der er vi egentlig i mål alle sammen. Neste steg er å drifte effektivt med bedre vekst og bedre fiskehelse. Det tar tid å bli ordentlig god, også med dyp drift, sier Arnstein Hosaas.

Tro på modulbasert vannbåren fôring

Det nye konseptet med dyp drift bygger ikke bare på helt ny teknologi, men også på nøye tilpasning av eksisterende løsninger. Vannbåren fôring har blitt betydelig forbedret for effektiv bruk i dyp drift. Etter et omfattende pilotprogram med flere oppdrettere, tilbyr AKVA group nå en modulbasert løsning som enkelt konverterer tradisjonelle luftfôringssystemer til vannbåren fôring. Denne modulen veier ca. 300 kg og muliggjør en smidig overgang til dyp drift uten behov for komplisert ombygging av eksisterende fôrflåte.

- Vi har stor tro på at kunder som starter med modulbasert vannbåren fôring i overgangen til dyp drift, vil foretrekke en spesialtilpasset vannbåren fôringsflåte ved neste investering. En slik flåte, designet spesifikt for vannbåren fôring, vil tilby større energieffektivitet, forbedret fôrhåndtering, og et bedre arbeidsmiljø sammenlignet med ombygde luftbårne systemer, sier Hosaas.

Vannbåren fôring er en nødvendighet for å drive i dypet, en annen nødvendighet er undervannsbelysning og lusetelling med et biomasse- og lusekontroll-kamera. AKVA submerged bruker kunstig intelligens (KI) for å forbedre datainnsamlingsprosesser.

AKVA group
AKVA submerged sine sensorer krever minimalt vedlikehold og har en unik evne til å automatisk rense kameralinsen, noe som skiller den fra andre lusetellingskameraer. Foto AKVA group.

AKVA group
AKVA sublumin er AKVA groups nyeste undervannslys som kombinerer kvalitet med gunstig pris til dine merder. Med en imponerende dybde på opptil 80 meter oppfyller AKVA sublumin kravene for en god og pålitelig løsning i dyp drift. Foto: AKVA group.

Les mer detaljert om dyp drift-konseptet her.

Omfattende forskning og samarbeid

Fra utviklingen av Atlantis Subsea Farming til det nåværende Nautilus-konseptet har AKVA groups teknologiske reise vært fundamentert på omfattende forskning og samarbeid. Samarbeidet har inkludert institusjoner som SINTEF Ocean og Havforskningsinstituttet, samt et nært partnerskap med SinkabergHansen, noe som har vært avgjørende for løsningene vi ser i dag.

- Gjennom årene har vi utviklet en effektiv arbeidsmetodikk og opparbeidet oss høy kompetanse i å skreddersy Nautilusløsningen for hver unik lokalitet og oppdretters individuelle behov, sier Hosaas.

AKVA group har forbedret konseptet for dyp drift ved nøye tilpasning av hver komponent for optimal samhandling i systemet, i tråd med de strengere kravene i den siste revisjonen av NS9415. Dette innebærer tilpassede flytere, bunnringer, og notløsninger med integrerte gjennomføringer for teknisk utstyr og dykkertilgang.

- Integrering av utstyret i et komplett system er kritisk for fiskens helse og for å unngå lyter. Vårt ansvar for å levere et komplett system fører til forventninger om tett samarbeid og oppfølging, noe som øker vår effektivitet og styrker partnerskapet med kundene mot målet om bedre fiskehelse.

Om dyp drift

Definisjon: Dyp drift refererer til en innovativ metode i akvakultur som innebærer å senke notposen med fisk ned i dypet der lakselus ikke er til stede. Dette skaper et miljø hvor laksen kan vokse uten de negative påvirkningene fra lakselus.

 • Utvikler: AKVA group og SinkabergHansen.
 • Bakgrunn: Lakselus representerer per dags dato den største utfordringen innen havbruk i Norge, med alvorlige konsekvenser for fiskehelsen og store økonomiske kostnader for oppdrettere.
 • Løsninger: AKVA group har utviklet teknologier som Tubenet™ og Nautilus™ for å unngå at laksen oppholder seg i vann hvor det finnes luselarver. Løsningene tillater fisk å ha tilgang til et miljø med minimalt lusepress og god vannkvalitet.

Fordeler:

 • Redusert lusepåvirkning: Ved å holde fisken i dypere vann eller ta vann fra dypet opp til overflaten, unngås de øvre lagene hvor luselarvene finnes.
 • Forbedret fiskehelse: Bedre miljøforhold samt redusert behov for lusebehandling bidrar til bedre fiskehelse og vekstvilkår.
 • Økonomisk effektiv: Reduserer behovet for lusebehandling, noe som kan spare oppdrettere for store kostnader, både direkte ved at kostnader relatert til lusebehandling unngås og indirekte ved at man unngår dager med tapt fôring.
 • Energiøkonomisering: Vannbåren fôring reduserer energiforbruket med omtrent 70 prosent.
 • Resultater: Bruk av Nautilus-merder har vist gode resultater, med veldig lave lusetall og ikke noe behov for lusebehandling.
 • Bærekraft: Reduserer miljøpåvirkningen ved å senke lusenivået på lokaliteten og minske eller eliminere behovet for lusebehandling.
 • Samarbeid: AKVA group har samarbeidet tett med forskningsmiljøer som SINTEF Ocean og Havforskningsinstituttet, samt SinkabergHansen og andre oppdrettsselskaper for å utvikle og teste dyp drift-teknologier.
 • Fremtidig potensial: Dyp drift representerer et lovende skritt mot mer bærekraftig og effektivt lakseoppdrett, med potensial for videre utvikling og optimalisering av teknologien.