Smolt kan nå leveres når som helst, året rundt. Tidligere ble produksjonen av smolt utført i gjennomstrømningssystemer knyttet til elva. Med denne metoden måtte produksjonen følge de naturlige forholdene for kalde vintre og varme somre – noe som påvirket veksten og leveringstidspunktet.

Ved bruk av RAS-teknologi kan produksjonen planlegges - for å passe nøyaktig med tidspunktet for utsetting av smolt til de havbaserte oppdrettsanleggene.