AKVA group land based NOAP

 

Et grow-out anlegg gjør det mulig å produsere laks eller andre fiskearter på steder som normalt ikke er egnet for fiskeoppdrett.

 

Å ha Grow-out RAS-er i nærheten av metropoler eller andre store byer gir mulighet for levering av fersk fisk til kunder, uten å måtte transportere fisken over lengre avstander. Dette reduserer CO2-utslippene fra transport, og sikrer fersk fisk til det lokale markedet til enhver tid.

En laks er normalt rundt 4-6 kg når den er klar til høsting, og prosjektene vil typisk sikte på 5 000 til 10 000 tonn per år.