Vårt post-smolt resirkulerende akvakultursystem (RAS) er designet for dyrking av stor smolt – fisk på 400–800 gram.

Den tradisjonelle størrelsen på smolt er rundt 100-200 gram. Erfaring har vist at bruk av større smolt gir kortere produksjonstid til sjøs. Vanligvis vil en post-smolt fisk være på sjøen i rundt ett år, mens en tradisjonell smolt vil være på sjøen i ett og et halvt år før den er klar for høsting.

Kortere tid til sjøs reduserer faren for sykdommer og annen risiko som følger med havbasert produksjon. Større smolt er også sterkere og mer motstandsdyktig enn fisk av mindre størrelse.

Post-Smolt-strategier resulterer oftest i lavere dødelighet totalt sett, og dermed en forbedret økonomisk fôrkonverteringsrate (eFCR), på grunn av en større sluttbiomasse klar for høsting. Bruk av større smolt vil også typisk redusere den totale produksjonstiden fra yngel til fullvoksen laks med 3-4 måneder, avhengig av slaktestørrelse.