Prosessen fra spirende forretningsidé til et ferdig landbasert oppdrettsanlegg kan ofte ta flere år. Vi kan ta del i prosessen helt i fra begynnelsen. Vi bistår med produksjonsplanlegging, logistikkplaner og byggeplaner gjennom en forprosjektavtale. Når prosjektet skal realiseres, kan vi ta ansvar for hele leveransen.

AKVA group land based project work flow

Profesjonell prosjektgjennomføring er kritisk for suksess og her kan vi i AKVA group virkelig gjøre en forskjell. Vår lange erfaring med å tilpasse landbaserte produksjonsanlegg til ulike vekstfaser, gjør at du kan føle deg trygg på at du vil få en partner som leverer verifiserte løsninger med høy grad av presisjon.