TubenetTM er en trygg og funksjonell teknisk løsning, som både reduserer påslag av lakselus og forebygger rømming. Fisken vil holde seg langt under overflaten, og unngår å være i området hvor majoriteten av lus oppholder seg. Når laksen skal opp for å snappe luft vil den være beskyttet helt opp til vannlinjen av en presenning som omkranser den.

Fisken får de samme muligheter for tilvekst, både med tanke på god oksygentilførsel og optimal fiskevelferd. Med riktig bruk reduserer man lusepåslaget uten å håndtere fisken. Dersom denne konstruksjonen settes ut til rett tid kan det innebære store økonomiske innsparinger i form av færre eller ingen avlusinger.


Konseptet gir også oppdrettsnæringen nye muligheter for AGD-behandling ved å tilsette ferskvann i tuben. I tillegg vil eventuelle problemer med hull i den øverste del av notposen, forårsaket av f.eks. drivgods eller båter, være uproblematisk da fisken er lukket inne i nota på dypere vann.

Løsningen for effektiv reduksjon av lusepåslag

Løsningen er oppfunnet og patentert av Egersund Net, og har blitt grundig testet av flere aktører. Etter vellykkede tester ved Havforskningsinstituttet i småskala og ute hos oppdrettere i storskala, ble Tubenet™ patentgodkjent i 2014.

 

Teknisk løsning

  • En mindre flytekrage monteres i midten av hovedmerden. Fra hovedflytekragen festes en rettvegget notpose.
  • Fra flytekragen i midten monteres en sylinder av presenning som strekkes ned til ønsket dybde. Presenning har egen bunnring og vekt av denne sørger for god åpning og nedrift.
  • Fra bunn av presenning strekkes et tak av notlin som er tilkoplet notposens vegg. Dette holder fisken nedsenket og den gis tilgang til overflate kun via tuben.
  • Tubenetkonseptet kan integreres både i nye og eksisterende løsninger og vi kan tilby mange konfigurasjoner.