En utfordring for bærekraftig akvakultur har vært lakselus. Ved å senke nettet til en dybde der lusa ikke trives, og dermed skille laksen fra lusa, kan luseproblemet reduseres betydelig.

AKVA groups tilnærming er lovende. SinkabergHansen som har vært AKVA groups partner i utvikling av dyp drift, viser til gode dyp drift resultater. Fisken som ble hentet fra dypet ved Klungset i Trøndelag trengte aldri noen form for lusebehandling, noe som markerer en betydelig milepæl i akvakultur.

AKVA group
Figuren viser lave lusetall og betraktelig færre lusebehandlinger ved bruk av Nautilus-merder sammenlignet med forrige utsett med tradisjonell drift. Syv Nautilus-merder stod nedsenket i 14 måneder. I den perioden måtte kun én merd behandles. Etter heving stod fisken en periode i overflaten frem til slakt. Et lite antall mekaniske behandlinger ble deretter utført på grunn av luseinfeksjonen (kilde: Offentlige data fra Barentswatch).   

Innovasjon i dypet

Ved å senke ned fisken i dypet innenfor kontrollerte miljøer overvåket av lakselus-identifiserende kameraer, endrer AKVA group paradigmet for fiskeoppdrett. Bruken av avansert teknologi kan i tillegg til å redusere luseutfordringene, også redusere energiforbruket med nesten 70 % gjennom undervannsfôring.

NautilusPrinsippet for å fylle en svømmeblære i en luftkuppel i Nautilus. Foto: AKVA group.

Flere versjoner av Nautilus-merder, over flere generasjoner, har vist resultater: robust fiskevekst, god fôrfaktor og minimal påvirkning fra lus. Denne suksessen har ikke gått ubemerket hen. Store selskaper som Cermaq omfavner disse metodene etter å ha sett de positive resultatene hos SinkabergHansen. Cermaq tok i bruk Nautilus-konseptet i juni 2023.

- Nautilus har spart oss for flere avlusningsoperasjoner. Mens ingen var nødvendige for Nautilusmerdene, ble flere gjennomført i de tradisjonelle merdene som Nautilus-fiskene ble skilt fra. Vi har observert god vekstrate med tanke på den relevante temperaturen. Jeg er fornøyd med Nautilus-konseptet og støtten som AKVA group har gitt. I tillegg har vi spart nettrensing i 5 måneder, noe som, sammen med reduksjonen av avlusningsoperasjoner, betydelig reduserer manuell håndtering av fisk og utstyr. Siden de fleste rømningshendelser er knyttet til manuelle operasjoner, ser vi på Nautilus som et konsept som reduserer risikoen for rømming, sier Harald Takle, Head of Strategy og Seawater Innovation, Cermaq.

År med dedikasjon og samarbeid

AKVA groups reise involverer omfattende forskningssamarbeid med SINTEF Ocean og Havforskningsinstituttet. Gjennom fellesprosjekter med SinkabergHansen og vedvarende dedikasjon utviklet Atlantis Subsea Farming-prosjektet seg til Nautilus.

AKVA group fortsetter å styrke dyp drift-konseptet for å gjøre de mer tilgjengelige og brukervennlige for oppdretterne. Selv om Nautilus-konseptet er effektivt, nødvendiggjør det engasjement og utvikling av nye arbeidsrutiner. Samtidig utvider AKVA group sin tilnærming mot luseproblematikken med innovative løsninger som OptiCage, som takler utfordringen fra flere perspektiver.

Gode løsninger for dyp drift

AKVA groups engasjement strekker seg utover bare dyp drift, for eksempel med AKVA sublumin for undervannsbelysning, biomasse- og lusekontroll-kameraet AKVA submerged, høykvalitets fortøyningsystemer som er kompatible med dyp drift-konsepter som Nautilus, og utviklingen av hybrid vannbårne fôringssystemer.

AKVA group har omfattende ekspertise i å utforme spesialiserte kameraer skreddersydd spesifikt for akvakulturindustrien. AKVA submerged representerer den nyeste fremgangen på dette feltet, ved å bruke kunstig intelligens for å akselerere og forbedre datainnsamlingsprosesser.

AKVA groupAKVA sublumin er AKVA groups nyeste undervannslys som kombinerer kvalitet med gunstig pris til dine merder. Med en imponerende dybde på opptil 80 meter oppfyller AKVA sublumin kravene for en god og pålitelig løsning i dyp drift. Foto: AKVA group.

AKVA groupNautilus med Omega-fortøyning: Omega gir et mer stabilt oppdrettsmiljø og bidrar til å opprettholde fiskenes trivsel og vekst ved å sikre et stort notvolum på de mest værutsatte lokalitetene. Foto: AKVA group.

AKVA groupAKVA submerged sine sensorer krever minimalt vedlikehold, da de inneholder selvrensende teknologi designet for å fjerne biofilm og rensefisk fra kameraobjektivet. Foto AKVA group.

- Vi opplever stor interesse for dyp drift, som krever vannbåren fôring. Hybrid vannbåren fôring gjør dyp drift mulig og reduserer energiforbruket knyttet til fôring. Det er både kostnadseffektivt og tidsbesparende, sier Arnstein Hosaas, direktør for innovasjon hos AKVA group.