Å være effektiv i landbasert fiskeoppdrett handler om å utnytte antall tilgjengelige tanker, samt de enkelte tankvolumene.

AKVA group land based fish handling

Oppdrettsfisk håndteres og flyttes mellom kar flere ganger i løpet av produksjonsperioden – fra yngelstadiet, og helt til ferdig produkt. Skånsom flytting av fisk i anlegget er avgjørende for å påvirke fisken minst mulig.

Vårt helautomatiserte system reduserer både tid og krefter brukt på manuelt arbeid. Systemets høye fleksibilitet gjør det enkelt å flytte fisk rundt på oppdrettsanlegget, noe som fører til høyere produktivitet.