Land Based Recirculating Aquaculture System

Dette gjør det mulig å dyrke sunn fisk i en forutsigbar og raskere hastighet, noe som forbedrer produksjonen og lønnsomheten. Teknologien er miljøvennlig fordi mer enn 99 % av vannet resirkuleres, hvorved bruken av nytt vann reduseres betydelig og avløpsvannet kan behandles veldig enkelt.

AKVA group leverer velprøvd RAS-teknologi
 

Land Based Recirculating Aquaculture System

Fôringssystem

Fôringssystemet er designet for skånsom transport av pellets til fisketankene. Doseringen beregnes automatisk og fôret fordeles jevnt over tankene for å sikre optimal trenging av fisk og vekst.

Land Based Recirculating Aquaculture System

Fiskekar og fiskehåndtering

Optimal vannhastighet i tanker sikrer et lydmiljø og trener fisk for bedre fiskeytelse og kjøttkvalitet. Skånsom fiskehåndteringsteknologi sikrer enkel flytting av fisk mellom kar og for levering.

Land Based Recirculating Aquaculture System

Oksygenering

Oksygenkjegler brukes til å løse opp oksygen i vannet ved lavt trykk  for å sikre optimale forhold for fiskens vekst og velferd.

Land Based Recirculating Aquaculture System

Mekaniske filtre

Effektiv fjerning av partikler større enn 40-60 mikron i trommelfilteret er avgjørende for optimalisering av vannkvaliteten og optimal biofilterytelse.

Land Based Recirculating Aquaculture System

CO2 avgassing

Avgasseren er designet for effektiv fjerning av CO2 og fritt nitrogen. Prosessen krever lav vedlikeholdsinnsats og er selvrensende uten dødsoner.

Land Based Recirculating Aquaculture System

Biofilter

Et "fixed bed" biofilter gjør metabolsk avfall til ufarlig nitrat og fungerer også som et mikropartikkelfilter som holder tilbake partikler <40-60 mikron. "Fixed bed" teknologi er energieffektiv og gir høy biologisk stabilitet. Semi-Automatic Cleaning (SAC) system og Top Water Suction (TWS) løsningen gjør rengjøringen enkel og reduserer slamproduksjonen

Land Based Recirculating Aquaculture System

Hovedpumper

Vann pumpes bare én gang ettersom rent vann forlater behandlingssystemet. Gjenvinningshastigheten for det totale systemvolumet er 1-2 ganger i timen.

Land Based Recirculating Aquaculture System

Ozonkammer

Ozon renser vannet ved oksidasjon og forbedrer flokkulering av mikropartikler. Mikroorganismene nøytraliseres og bismaksnivåer kontrolleres.