Fôring av fisken er en av de viktigste aktivitetene i oppdrettsnæringen, og fiskefôr er den desidert høyeste kostnaden i fiskeoppdrett.

AKVA group landbasert foringssystem

Riktig fôring påvirker fiskens vekst betydelig, og er nøkkelen i driften av et moderne oppdrettsanlegg. Underfôring kan føre til mindre vekst og inntjening, og overfôring kan føre til vannforurensning og sløsing med dyrt fôr.

Vi leverer Aquatec fôringssystem - et av de mest pålitelige og effektive fôringssystemene for landbasert oppdrettsvirksomhet. Systemet er installert på mer enn 100 lokasjoner over hele verden.

En nøkkelfunksjon i Aquatec Feeding System er programvaren - FAO (Feed Assistant Online). FAO gir våre kunder muligheten til å kontrollere fôrporsjoner og fôrtyper individuelt for hver fisketank. I tillegg gir det muligheten til å velge riktig fôrtype eller pelletstørrelse, noe som gir optimale fôringsprofiler tilpasset fiskestørrelse og livsfase. Dette sikrer optimal produktivitet til enhver tid.

Nøkkelfunksjoner
 
 • Forbedret fôrkonvertering
 • Økt vekstrate
 • Aquatec - unik fôringsprogramvare
 • Redusert fôrsvinn
 • Enkelt vedlikehold
 • Redusert arbeidskraft
 • Full programvarekontroll
 • Fôringsprofilering
 • Enkel installasjon
 • Lavt energiforbruk
 • Skalerbart system
 • Service og support