Ved å introdusere ZWC-teknologi

- blir det mindre inntaksvann å desinfisere, og mindre utslippsvann å behandle.
 

AKVA group land based zero water concept zwc

Zero Water Concept (ZWC) reduserer forbruket av nytt vann for RAS betydelig. Teknologien er en 3-trinns slamhåndteringsprosess. Den fungerer ved å denitrifisere RAS-prosessvannet, og omdanner nitrat til fritt nitrogen som frigjøres i luften. Vannet returneres til det resirkulerende akvakultursystemet (RAS) etter et trinn som fjerner fosfor og andre uorganiske forbindelser fra prosessvannet.

ZWC-teknologien brukes i områder med begrenset tilgang på nytt vann, eller når det kreves ekstra behandling av avløpsvannet.
Vannbesparelsen ved å bruke ZWC kan være opptil ti ganger RAS-vannforbruket, avhengig av RASets intensitet.