AKVA groups HDPE-tanker med stålarmering

En fisketank er ikke bare en tank; det er en komplett løsning med et integrert design. Strømningsmønsteret må være optimalt for at fisken skal trives, og den selvrensende effekten må være effektiv.

Landbasert fisketank

Hygienisk overflate

Den vanligste tilbakemeldingen på hvorfor oppdretterne foretrekker tankene våre, er de hygieniske overflatene i dem. Den indre tanken er laget av polyetylen med høy tetthet (HDPE). HDPE har hydrofobe egenskaper, som betyr at den er veldig glatt – slik at ingenting fester seg godt på den. Rengjøring av tankene går derfor raskere, og mer tid kan brukes på å produsere fisk. HDPE-overflaten på tanken vil ikke sprekke over tid, og det vil ikke være behov for toppbelegg.

100 % fleksibel størrelse

I motsetning til de fleste andre tankkonsepter, er våre tanker 100% fleksible med hensyn til diameter, høyde og bunnhelling. Dette gjør det enkelt å tilpasse tankleveransen til andre faktorer som påvirker prosjektet – som for eksempel tilgjengelig areal. Vi leverer hovedsakelig runde tanker da den runde utformingen gir best fordeling av sirkulerende vann i tanken.

Sikkerhet for fisk og oppdrettere

Styrken til de stålforsterkede HDPE-tankene stammer fra kombinasjonen av en sterk og stiv stålarmering, kombinert med en fleksibel HDPE-innertank. HDPE-materialet er litt elastisk slik at det tar opp vekten av vannet og tvinger det jevnt på stålkonstruksjonen. HDPE-materialet "lever" og vil krympe/utvide seg ved temperaturendringer, uten risiko for sprekkdannelse ved termiske støt, som ved tilsetning av kaldt vann til en tank i høy omgivelsestemperatur.

Videre er en hoppeskjerm tilgjengelig som en clip-on-forlengelse, for å unngå at fisk hopper ut av tanken. Hoppskjermen er enkel å fjerne når et er nødvendig med bedre tilgang til tanken

Optimale optiske forhold

Etter å ha levert en rekke tanker har vi erfart at fisk trives bedre omgitt av spesifikke farger. Mange kunder har rapportert om økt vekst i våre tanker – noe vi mener er knyttet til gunstige optiske forhold for å kontrollere smoltifisering, samt for pellets kontrast. Fisk ser ut til å prestere best i våre lysegrå eller lyseblå kar. Overflaten på de indre tankene er ikke for skinnende – en unngår dermed uønskede lysrefleksjoner.

Eksportvennlig, effektiv installasjon

Vi har levert mer enn 1000 HDPE fisketanker. De fleste av dem i Norge - men også i Canada, Chile, Skottland, Island og Færøyene.

HDPE-tankmaterialet gjør det effektivt og sikkert å koble til annet PE-utstyr som dødelighetsfjerningssystemer, innløps- og utløpsrør, fiskehåndteringssystemer, braketter for nød oksygen etc. Tankstålplatene og HDPE-materialet kan pakkes svært kompakt, noe som reduserer kostnadene ved forsendelse og transport til stedet. Installasjonen av tankene er fleksibel, og kan tilpasses den stramme tidsplanen som ofte følger med gjennomføringen av et stort prosjekt.