I AKVA group streber vi hele tiden mot å ha vitenskap bak arbeidet vårt og det vi leverer. Vårt landbaserte forsknings- og utviklingsteam jobber kontinuerlig med å validere RASets (resirkulerende akvakultursystem) ytelse, slik som nitrifikasjonshastigheten og mikropartikkeloppbevaring i biofiltrene våre og overvåking av denitrifikasjonshastigheter for nitratfjerning i våre ZWC-systemer, etc.

Production Advisory Services (PAS)

I tillegg har vi også flere pågående utviklingsprosjekter rettet mot forbedring av landbasert oppdrettsteknologi. Eksempler er avsmaksdemping for landbasert laksevekst, beslutningsstøtte basert på vannkjemitilbakemelding, fiskehåndtering, fisketransportsystemer for stor laks og forbedret transportørbasert fôringsteknologi for raskere håndtering av større volumer - for å møte kravene til storskala postsmoltsystemer og oppvekstanlegg.

Vi ser hele tiden på nye teknologier, som det å benytte kunstig intelligens til datadrevet innsikt og mer intelligente oppdrettssystemer, noe som muliggjør konsistent og optimalisert produksjon, – vi kaller det "precision farming".

Vår FoU-innsats vil være fortsette å være banebrytende innenfor landbasert fiskeoppdrett i de kommende årene.