Vi kan tilby en rekke ulike spesialprodukter til oppdrettsnæringen
 
AKVA group

Fuglenett

Nettene er spesialtilpasset merdene de skal brukes til, og kan leveres til senterflotør, hamsterhjul og stenger.

Fuglenettet, av mange også kalt taknett, beskytter fisken mot fugleangrep. Nettet blir skreddersydd og tilpasset dine spesifikke ønsker og behov. Materialvalg nylon, Dynema og Poletylen. LES MER
AKVA group

Dødfiskhåv

Dødfiskhåv er et enkelt redskap for å fange opp død fisk fra notpose. Egersund Net har lang erfaring med produksjon av dødfiskhåver. Håvene produseres i ulike størrelser og materialer, og kan leveres med enkel eller dobbel stålring.

AKVA group

Beskyttelseslokk

Et beskyttelseslokk er et redskap som benyttes når et taknett monteres eller demonteres til en flytekrage. Det legges som et lokk i vann-overflaten i flytekrage. Det kan produseres i ulike størrelser, basert på størrelse på flytekrage. Formålet med beskyttelseslokket er å sørge for at ingen fisk blir fanget i taknettet.

AKVA group special products

Sikkerhetsnett

Et sikkerhetsnett/overliningsnett er et notstykke som plasseres mellom flytekrage og båt, og benyttes når fisk skal tas ut av flytekrage. Nettet benyttes for å forhindre at fisk faller i sjøen og dermed fører til rømming. Sikkerhetsnett lages av notlin, og vanligvis monteres et tau rundt kanten. Størrelse på sikkerhetsnett/overliningsnett varierer ut fra hvilket formål det skal benyttes til. 

AKVA group

Kastenot

En kastenot er et redskap som benyttes når det skal tas fisk ut av notpose. Den kan produseres i ulike størrelser og med ulike typer materialer, basert på hvilket formål den skal benyttes til. Kastenøter brukes blant annet til levering av fisk til slakt, prøvetaking ved telling av lus og ved ulike typer behandlinger av fisk.

AKVA group

Luftslange

Luftslange er et redskap som brukes for å redusere volumet i en notpose, hovedsakelig i forbindelse med levering (slakt), sortering eller behandling av fisk. 
Luftslangen er produsert i henhold til krav til ekstrautstyr i NS9415:2021 og Nytek23.

Dødfiskhåv

Informasjon om dødfiskhåv, vedlikehold og håndtering.

 

Luftslange

 

 

Kastenot for levering av fisk