Fokus på å komme med bærekraftige løsninger som er holdbare og er enkle å håndtere.

Arbeidet på laboratoriet bidrar til å underbygge og dokumentere holdbarhet, kapasitet og egenskaper til de produkter og løsninger som leveres av AKVA group. Laboratoriet er lokalisert i Svanavågen i Egersund, og har utstyr for å gjøre flere ulike typer undersøkelser.

Undersøkelser som gjøres er på bl.a. oppdrag fra kunder, leverandører av filamenter, tau og impregnering, samt interne undersøkelser. Med interne undersøkelser menes både kvalitetskontroll, dokumentasjon av kapasitet til enkelte komponenter i notposen, og videreutvikling av notlinproduksjon, herunder oppskrifter og materialvalg.

Laboratoriet er i stor grad opparbeidet på grunnlag av ISO 17025:2005 «Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse». Metoder som brukes har til enhver tid oppdaterte prosedyrer og følger gjeldende standard for spesifikk metode.

Utstyr og metoder:

  • Bruddstyrke notlin - opptil 500 kg
  • Bruddstyrke tråd og filament – opptil 50 kg
  • Bruddstyrke og elastisitet tau, mindre ringer, glidelåser, løkker, notlinpanel etc. – opptil 10 tonn
  • Repeterbar og sammenlignbar slitasje notlin og tau
  • Bestemmelse av kvantitativt og kvalitativt innhold av ulike grunnstoffer i ulikt materiale. F. eks. bestanddeler av kobber i impregnering, notlin og avfall.
  • Nøyaktige målinger av notlinets maskeside, tråddiameter og soliditet vha. billedbehandling.
  • Elektronisk analyseverktøy for bestemmelse av fuktighet i f.eks. avfall.
  • Bestemmelse av oppdrift i materialer med ulike typer sluttbehandling.
  • Målinger av andel krymp i tau og notlin.
  • Slitasje som følge av gnag på ringer og andre bestanddeler i notposen.