Uendelige tilpasningsmuligheter

Vi produserer flytebryggefundament på mål og leverer en base som er enkel å installere dekke på. Basen består av solide sammensveiste PE-rør.

Vi sveiser også på skilleplater og fortøyningsøyer for enkel installasjon og fortøyning. 

Galleri