AKVA group merdskiltholder gjør det lettere for oppdretter og forbipasserende båter å ha oversikt over lokalitetens merder. 

  • Merdskiltholderen gjør det enklere for oppdretteren å merke lokalitetens merder med eget merd-nummer
  • Skiltholderen kan leveres med ferdig skilt, evt. med oppdretternes merd-nummer og logo
  • Skiltholderen monteres rett på merdens rekkverk og kan enkelt plasseres der de er mest synlige
  • Skiltholderen leveres i HDPE materiale
  • Det anbefales 2 stk. merd-nummer på hver merdmmerering og synliggjøring av merden

AKVA group skiltholder


AKVA group skiltholder